Vi vill agera ansvarsfullt, transparent och pålitligt; därför har vi en visselblåsningkanal till vårt förfogande. Visselblåsningskanalen är ett verktyg för att konfidentiellt rapportera misstankar om missbruk eller andra överträdelser. Du kan rapportera om oansvarigt beteende eller missbruk som observerats på Suomen Korttipiste. Vi agerar snabbt för att åtgärda observerade avvikelser.

Att rapportera om oansvarigt beteende eller misstänkt missbruk.

Nedanför knappen hittar du en länk till moderbolaget Tradeks anmälningsblankett, där du kan rapportera observationer och misstankar. Vänligen beskriv observationerna så noggrant som möjligt på blanketten. Du kan även bifoga bilagor såsom bilder till rapporten. Anmälan är i grund och botten anonym, men den som rapporterar kan välja att lämna sina kontaktuppgifter om så önskas.

Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista ja Tradekan käyttämä palvelu suojattu ja salattu. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Anmälan kan göras av vilken som helst anställd som misstänker missbruk eller en intressent till Suomen Korttipiste, såsom en samarbetspartner. Anmälaren behöver inte ha bevis för misstankarna om överträdelse, utan namngivna, oberoende personer inleder en utredning av fallet.

Huomaathan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Kanavaa ei ole tarkoitettu muihin yhteydenottoihin, asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.