Hyväntekeväisyysjärjestöt

punainen risti logo
Hyväntekeväisyysjärjestökumppanimme Punainen Risti on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä.

Punainen Risti

Punainen Risti on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä. Se pitää huolta kaikkein heikoimpaan asemaan joutuneista, ja auttaa kriisien sekä onnettomuuk­sien keskellä, tukien kaikenikäisiä ihmisiä elämän kolhiessa. SPR puolustaa kaikessa työssään inhimillisyyttä ja rohkaisee huomaamaan toisten ihmisten hädän.
Lue lisää

Punainen Risti on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä. Se pitää huolta kaikkein heikoimpaan asemaan joutuneista, ja auttaa kriisien sekä onnettomuuk­sien keskellä, tukien kaikenikäisiä ihmisiä elämän kolhiessa. SPR puolustaa kaikessa työssään inhimillisyyttä ja rohkaisee huomaamaan toisten ihmisten hädän. Ostamalla SPR:tuotteita annat tukesi toiminnalle.

Tue SPR:ää Korttikaupassamme.

punainen risti - hoitajat
Kuva: SPR


Lue lisää

Sylva ry on syöpäsairaiden lasten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys. Sylva tukee sairastunutta ja tämän lähipiiriä tarjoamalla heille tietoa ja tukea.

Tue SYLVAn toimintaa Korttikaupassamme.

Kuva: SYLVA


Lue lisää

Suomen Syöpäpotilaat tukevat syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä selviämistä vaikean sairauden kanssa. He tuottavat luotettavaa tietoa syöpäsairauksista. Heidän potilasverkostonsa tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen, ja he pitävät syöpäpotilaiden puolta sekä valvovat heidän etujaan.

Tue Syöpäpotilaita Korttikaupassamme.

Kuva: Suomen Syöpäpotilaat

 

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on 160 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja ympäri Suomen. Järjestö on suojellut luontoa menestyksekkäästi jo vuodesta 1938.

Yhdessä suojelemme suomalaista luontoa.

Tue Suomen luonnonsuojeluliittoa Korttikaupassamme.

Kuva: Kai Skyttä / SLL


Lue lisää

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa ja toimisto noin 50 maassa. Heidän tehtävänään on pysäyttää luonnon köyhtyminen, ja tavoitteena rakentaa tulevaisuus, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa.

Tue WWF:ää Korttikaupassamme.

Kuva: naturepl.com / Klein & Hubert / WWF


Lue lisää

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry on ainoa valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii eturauhassyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Yhdistys välittää luotettavaa tietoa eturauhassyövästä ja sen hoidoista sekä antaa eturauhasyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja vertaistukea.

Tue Propoa Korttikaupassamme.

Kuva: Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry


Lue lisää

Sydänliiton tavoite on sydänterveyden edistäminen. Se toimii, jotta mahdollisimman harva sairastuisi ja yhä harvempi kuolisi ennenaikaisesti sydän- ja verisuonisairauksiin, ja jotta kukaan sairastunut tai hänen läheisensä ei jäisi yksin.

Tue Sydänliittoa Korttikaupassamme.

Kuva: Sydänmerkki / Kristiina Hemminki


Lue lisää

CupOfTherapy avaa helposti lähestyttävien eläinhahmojen maailmaa meille ihmisille tärkeiden hyvinvointia sekä mielenterveyttä tukevien piirrosten ja teemojen välityksellä. CupOfTherapy-maailman ovat luoneet psykoterapeutit Antti Ervasti ja Elina Rehmonen yhdessä palkitun kuvittajan ja graafikon Matti Pikkujämsän kanssa. CupOfTherapy Oy ohjaa osan myyntituotoistaan mielenterveystyön edistämiseen.

Tue CupOfTherapya Korttikaupassamme.


Lue lisää

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö, ja 42 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö.

Tue Muistiliittoa Korttikaupassamme.

Kuva: Muistiliitto


Lue lisää

Plan on lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, elämää.

Tue PLANia Korttikaupassamme.

Kuva: Plan International


Lue lisää

Kirkon Ulkomaanapua tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Tue Kirkon Ulkomaanapua Korttikaupassamme.

Kuva: Kirkon Ulkomaanapu


Lue lisää

SOS-Lapsikylä on lapsen oikeuksia edistävä kansainvälinen lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Tue SOS Lapsikylää Korttikaupassamme.

Kuva: SOS Lapsikylä


Lue lisää

Unicef on kansainvälinen järjestö, joka toimii lasten oikeuksien puolesta.

Tue Unicefia Korttikaupassamme.

Kuva: Unicef


Lue lisää

Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Lahjoitusvaroilla tuetaan myös syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, jotta kenenkään ei enää tarvitsisi menehtyä Suomessa syöpään.

Tue Syöpäsäätiötä Korttikaupassamme.

Kuva: Syöpäsäätiö


Lue lisää

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle vuodesta 2003. Syksystä 2020 alkaen keräys laajeni ja siitä tuetaan rintasyövän ja gynekologisten syöpien lisäksi syöpätutkimusta yleisemmin.

Roosa nauha on tunnetuin syöpäkeräys Suomessa.

Tue Roosa nauha -keräystä Korttikaupassamme.

Kuva: Roosa nauha


Lue lisää

Sotiemme Veteraanit / Sotiemme Naiset keräyksen tärkein työ tehdään paikalliskeräyksissä, joilla autetaan oman alueen  veteraaneja, sekä heidän puolisoita ja leskiä selviämään arjessa. He kannustavat reippaita henkilöitä mukaan toimimaan vapaaehtoisina viimeisten veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi.

Kuva: Veteraanit.fi


Lue lisää

Sotaveteraaniliitto toimii sotaveteraaniyhdistysten keskusjärjestönä ja sotaveteraanien etujärjestönä. Liitto valvoo ja parantaa sotaveteraanien etuja. Se toimii erityisesti veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittäjänä, asunto-olojen kohentajana sekä kuntoutuksen edistäjänä.

Liitto pyrkii toimintansa avulla lisäämään veteraanien keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Kuva: Suomen sotaveteraaniliitto


Lue lisää